Απονεύρωση

@font-face { font-family: ‘ACTypoGrotesk’; src: url(‘sites/underconstruction/happytooth/wp-content/themes/dentist_child/fonts/ACTypoGrotesk.otf’) format(“opentype”);}