fbpx

Nέα διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 4, Βούλα, 16673 (Είσοδος: Νιρβάνα 11)

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Εισαγωγή

Η κα. Ελευθερία Παπαδοπούλου, παιδοδοντίατρος, λειτουργούσα οδοντιατρείο στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 26, Τ.Κ. 166 75, Ελλάδα (εφεξής “Happy Tooth Clinic”, “εμείς” ή “εμάς”) είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ιδιωτικότητας. Στόχος της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Πολιτική”) είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες και χρήστες (εφεξής “εσείς”, “εσάς”) του διαδικτυακού μας τόπου happytoothclinic.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος”), μεταξύ άλλων, αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του Ιστότοπού μας, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους και τα δικαιώματα που έχουν αναφορικά με αυτά.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τo Happy Tooth Clinic, όπως αυτή αναλύεται στην παρούσα Πολιτική, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), του Νόμου 4624/2019, της νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των αποφάσεων και οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και κάθε ειδικότερης εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας για συγκεκριμένους τομείς.

Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε και να κάνετε χρήση του παρόντος Ιστότοπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, τεκμαίρεται ότι έχετε μελετήσει προσεκτικά, έχετε κατανοήσει και είσαστε σύμφωνοι με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και την Πολιτική Cookies μας.

Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι έχουν την σημασία που δίδεται κατωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679:

α) “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Προσωπικά Δεδομένα” σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.  

β) “Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

γ) “Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων” είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή,  η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

δ) “Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων” είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνη επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εκτελούνται μέσω του παρόντος Ιστότοπου, είναι η παιδοδοντίατρος κα. Ελευθερία Παπαδοπούλου, με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 26, Τ.Κ. 166 75, τηλ. 2108985581, email: [email protected].

ε) “Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων” είναι  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, επικοινωνείτε ή συναλλάσσεστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί μας, συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εσάς και οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση και με άλλες πληροφορίες (εφεξής τα ‘Προσωπικά Δεδομένα’). Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται όταν μας τις χορηγείτε οικειοθελώς ή απλά αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπό μας. Ειδικότερα:

Δεδομένα που μας χορηγείτε οικειοθελώς: Συλλέγουμε δεδομένα που οικειοθελώς χορηγείτε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας που διατίθεται στον Ιστότοπό μας “Επικοινωνήστε με τη Γιατρό”). Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματος που επιλέγετε να μας αποστείλετε.

Δεδομένα Περιήγησης: Στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας του Ιστότοπού μας, συλλέγονται πληροφορίες για τους χρήστες, η μετάδοση των οποίων γίνεται αυτόματα, με τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές δεν συλλέγονται για να γίνει συσχετισμός με συγκεκριμένο χρήστη, είναι πιθανό, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό οι πληροφορίες αυτές συνιστούν, βάσει του ισχύοντος δικαίου, “Προσωπικά Δεδομένα” και χαίρουν ανάλογης προστασίας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address), δεδομένα cookies, πληροφορίες συσκευής (όνομα τομέα και είδος συσκευής), καθώς και το εν γένει ιστορικό κίνησής σας στον Ιστότοπό μας. Μέσω των δεδομένων αυτών, ευελπιστούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του Ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Επίσης, τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα που μας χορηγείτε, προκειμένου να σας παρέχουμε πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο, βάσει των ενδιαφερόντων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σας καλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του Ιστότοπου.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Το Happy Tooth Clinic δεν επιδιώκει τη συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων στα πλαίσια λειτουργίας του Ιστότοπού του. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων ενδέχεται, ωστόσο, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, στο βαθμό που θα χορηγηθούν οικειοθελώς από εσάς κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας “Επικοινωνήστε με τη Γιατρό” (εάν, δηλαδή, επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας και να αναφέρετε δεδομένα υγείας, συμπτώματα κλπ.).  

Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του Ιστότοπού μας χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς και η επεξεργασία τους στηρίζεται στις κατωτέρω αναγραφόμενες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

i. Για να επεξεργαζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματά σας, καθώς και για να σας παρέχουμε κάθε υπηρεσία την οποία ενδέχεται να ζητήσετε μέσω του Ιστότοπού μας. Για τους ανωτέρω σκοπούς (εις το εξής από κοινού “Παροχή Υπηρεσιών”) δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί και, κατ’ επέκταση, για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1.β). Δεν είναι υποχρεωτικό να μας χορηγήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, εάν δεν τα χορηγήσετε, δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

ii. Για να αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπού μας, να μετρήσουμε την επισκεψιμότητά του, να αντλήσουμε πληροφορίες αναφορικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, καθώς και να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους, μέσω της χρήσης cookies. Η επεξεργασία για τον ως άνω σκοπό (εφεξής “Ανάλυση/Διαφήμιση”) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1.α), η οποία λαμβάνεται μέσω του cookie banner και/ή συγκεκριμένου πεδίου που θα πρέπει να συμπληρώσετε ενεργά. Δεν είναι υποχρεωτικό να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας στο Happy Tooth Clinic προκειμένου να κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό, ενώ ουδεμία επίπτωση θα έχετε σε περίπτωση που επιλέξετε να μην τη χορηγήσετε. Οποιαδήποτε συγκατάθεση χορηγείται μπορεί μελλοντικά να ανακληθεί, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, βάσει οδηγιών που παρατίθενται στην Πολιτική Cookies του Ιστότοπού μας.

iii. Για τη συμμόρφωση του Happy Tooth Clinic με τις έννομες υποχρεώσεις του, όπως για παράδειγμα τον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας ή συμμόρφωση με φορολογική, ασφαλιστική νομοθεσία κλπ. Δεν απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό αυτό (εις το εξής “Συμμόρφωση”), δεδομένου ότι μία τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία σε συμμόρφωση με μία έννομη υποχρέωση του Happy Tooth Clinic (ΓΚΠΔ, άρθρο. 6, παρά. 1.γ).

iv. Για να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια των συστημάτων και της ιδιοκτησίας του Happy Tooth Clinic, περιλαμβανομένης της αποτροπής και του εντοπισμού οποιασδήποτε κακής χρήσης του Ιστότοπου ή τυχόν απατηλών δραστηριοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω αυτού, καθώς και για να υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντά μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών. Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό (εις το εξής “Ασφάλεια/Έννομα Συμφέροντα”) είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του Happy Tooth Clinic (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1.στ).

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα;

Το Happy Tooth Clinic δεν πωλεί, ανταλλάσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση:

α) Προσηκόντως διορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες του Happy Tooth Clinic που ενεργούν για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία και μας συνδράμουν στη λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ).

β) Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από εμάς να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπου, δεσμεύονται δε από υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας (π.χ. προσωπικό του Happy Tooth Clinic, νομικοί σύμβουλοι).

γ) Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

δ) Οργανισμοί πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρικού Εγκλήματος).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε. και παροχή εγγυήσεων

Σε περίπτωση που συνεργάτες μας, πάροχοι υπηρεσιών ή αρχές, κατά τα οριζόμενα στον όρο 6 ανωτέρω, βρίσκονται εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να λάβει χώρα διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα, το Happy Tooth Clinic θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό αποστέλλοντας email στο [email protected].

Χρονικό διάστημα τήρησης προσωπικών δεδομένων

Το Happy Tooth Clinic διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά για όσο διάστημα απαιτείται, βάσει του σκοπού για τον οποίο τα δεδομένα σας έχουν συλλεγεί. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, (β) εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων του Happy Tooth Clinic, (γ) όσο απαιτείται προκειμένου να βρισκόμαστε σε συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που μας βαρύνει, (δ) όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε (ενδεικτικά, υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κλπ.).

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i) Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από εμάς και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

ii) Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

iii) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν είναι απαραίτητα ή κρίνετε ότι υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

iv) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη.

v) Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας.

vi) Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

vii) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Έχετε, επίσης, δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο (www.dpa.gr ® Τα δικαιώματά μου ® Υποβολή Καταγγελίας).

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

To Happy Tooth Clinic μέσω του Ιστότοπού του δεν συλλέγει εν γνώσει του δεδομένα ανηλίκων. Εάν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν τον Ιστότοπό μας, ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εμποδίσουν έναν ανήλικο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο, κάνοντας χρήση διαθέσιμων προγραμμάτων, εύκολα προσβάσιμων, τα οποία ελέγχουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση, εάν γίνει αντιληπτό από το Happy Tooth Clinic ότι ο επισκέπτης/χρήστης είναι ανήλικος, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα διατηρήσουμε τα προσωπικά του δεδομένα.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Ηappy Tooth Clinic χρησιμοποιεί μέσα και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). Εάν είσαστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά τα δίκτυα, το δίκτυο ενδέχεται να αντιστοιχίσει τον λογαριασμό σας χρήστη με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας. Για τον λόγο αυτό, εάν δεν επιθυμείτε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας με τον λογαριασμό που τηρείτε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει πριν από την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας να έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό που τηρείτε στο κοινωνικό δίκτυο.

Διαδικτυακοί Τόποι και σύνδεσμοι τρίτων

Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links, hyperlinks), διαφημιστικά banners και αναφορές σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού “διαδικτυακό τόποι τρίτων”), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στο Happy Tooth Clinic. Ομοίως πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς επεξεργασίας. Το Happy Tooth Clinic δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε διαδικτυακού τόπου, στον οποίο παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων που δεν ανήκουν στo ίδιο. Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να είσαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους και πολιτικές που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας.  

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Το Happy Tooth Clinic έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος Ιστότοπου. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εμάς, αποθηκεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος (τυχαίας) απώλειας, καταστροφής ή παραβίασης αυτών. Το Happy Tooth Clinic, ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σας από πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφαλείας και/ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου.

Πεδίο εφαρμογής παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τον Ιστότοπό μας και δεν καλύπτει ιστότοπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων, στους οποίους ο χρήστης ενδέχεται να μεταφερθεί μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks), διαφημιστικών banners και αναφορών που υπάρχουν στον Ιστότοπό μας, ο έλεγχος των οποίων δεν μας ανήκει. 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Ιδιωτικότητας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική από καιρού εις καιρόν. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τα προσωπικά δεδομένα που το Happy Tooth Clinic συλλέγει και επεξεργάζεται μέσω αυτού του Ιστότοπου ή/και εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά παρατίθενται στον όρο 9 ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

  • Ταχυδρομικώς: HAPPY TOOTH CLINIC, Ανδρέα Παπανδρέου 26, Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα Αττικής, Ελλάδα
  • Με email: [email protected]

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το ταχύτερο δυνατό.


Το οδοντιατρείο μας μεταφέρθηκε σε νέα διεύθυνση
έναντι του μεγάλου Σκλαβενίτη:

Λεωφ. Βουλιαγμένης 4, Βούλα, 16673
(Είσοδος: Νιρβάνα 11)

HappyTooth-Parking